Tilojen käyttöhakemus löytyy kaupungin verkkosivuilta 

https://www.aanekoski.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikunta/tilojen-kayttovuorot/Aanekosken_tilojen_kayttovuorojen_hakulomake.pdf

Tilojen käyttösäännöt

Alla olevat säännöt koskevat kaikkia kaupungin tiloja:

 

1. Tilan käyttöoikeus alkaa ja päättyy varauksen kellonaikojen mukaisesti.

2. Toiminnan on rajoituttava vain siihen tilaan, johon käyttöoikeus on myönnetty.

3. Käyttäjä vastaa ovien ja ikkunoiden sulkemisesta. Ulko-ovi on pidettävä suljettuna vuoron käytön aikana.

4. Hakija huolehtii käytön päättymisen jälkeen tilojen riittävästä siisteystasosta/yleisestä kunnosta.

5. Harjoitusvälineet tulee palauttaa oikeille paikoilleen.

6. Viimeinen käyttäjä sammuttaa valot tiloissa, joissa ei ole automaattivalaistusta.

7. Mikäli käyttäjä huomaa tilojen kunnossa jotain huomautettavaa, tulee siitä viipymättä ilmoittaa tiloja hallinnoivalle taholle ja tarvittaessa Äänekosken Kiinteistönhoitoon. 

8. Hakija vastaa mahdollisista aiheuttamistaan vahingoista.

9. Tilan käyttäjälle annetaan veloituksetta yksi avain tai taataan ovien aukiolo. Mikäli tilan käyttöaika muuttuu tai käyttäjä tarvitsee useita avaimia, vastaa tilan käyttäjä kustannuksista.

10. Tilan käyttäjällä on mahdollista käyttää tilassa olevia äänentoistolaitteita, mikäli käytön luonne sitä edellyttää. Asiasta on sovittava erikseen teknisen hallinnon ja kulttuuri- liikuntatilojen osalta vapaa-aikatoimen kanssa.

11. Kaupunki ei vastaa kadonneista tavaroista

12. Mikäli käyttäjä on kadottanut avaimen ja pyytää ovien aukaisua Äänekosken Kiinteistönhoidosta, vastaa pyynnön tekijä tästä aiheutuvista kustannuksista.

13. Tupakkatuotteiden ja päihteiden käyttö on kielletty.

14. Liikuntasaleihin ainoastaan sisäkengillä. 

15. Tilaa hallinnoivalla taholla on oikeus tehdä myönnettyihin vuoroihin muutoksia, mikäli tilaa tarvitaan omaan käyttöön (mm. koulutilat, kulttuuritilat). 

 

Koulujen erikoisluokkien käyttösäännöt: 

1. Tilan käyttäjän tulee tarvittaessa käydä ennen käyttöä tutustumassa laitteiden käyttöön.

2. Teknisen työn luokassa olevien koneiden käyttö edellyttää asiallista ja ammattitaitoista käyttöä.

3. Koneiden tai laitteiden rikkoutuessa on velvollisuus huolehtia koneet ja laitteet vastaavaan kuntoon välittömästi niin, ettei koulutyöskentely kärsi.

4. Teknisen työn luokassa olevat materiaalit eivät ole ulkopuolisten käytössä. Käyttäjän tulee tuoda mukanaan tarvittava materiaali, kuten esim.

5. Puuntyöstökoneisiin ei saa laittaa vanhoja/käytettyjä tai hiekkaisia puita vaan ne on oltava uutta, puhdasta, "puusepän" materiaalia.

6. Koululla ei ole tiloja keskeneräisten töiden varastoimiseen.

7. Mahdollinen päävirtakytkin on katkaistava ennen poistumista luokasta.

8. Luokassa olevat tavarat ja työvälineet ovat luokkakohtaisia. Tavaroita ja työvälineitä ei saa viedä pois luokkatilasta.

9. Älä jätä astianpesukoneita päälle, kun poistut tiloista. Koneiden vesihanat on suljettava.

10. Kotitalousluokan jääkaapit ovat vain koulun käytössä. Sovi kylmäsäilytystilan käytöstä tilaa varatessa.

11. Kotitalousluokassa olevat ruoka-aineet eivät ole ulkopuolisten käytössä. Käyttäjän tulee tuoda omat tarvikkeet sekä viedä tuodut tarvikkeet pois tilan käytön päättymisen jälkeen.

12. Luokkatila tulee jättää siistiin kuntoon lähtiessä. Luokan käyttäjä on korvausvelvollinen aiheutuneista vahingoista ja sotkuista.

 

 

Kangaslammen leirikeskuksen käyttöehdot löytyvät kaupungin verkkosivuilta

https://www.aanekoski.fi/nuoret/kangaslammen-leirikeskus/

 

Painotalon käyttöehdot löytyvät kaupungin verkkosivuilta 

https://www.aanekoski.fi/kulttuuri-ja-liikunta/kulttuuritoimi/kulttuurikeskus-painotalo/Painotalon_kayttoehdot

Tilojen käyttömaksuhinnasto:

https://www.aanekoski.fi/asuminen-ja-ymparisto/tilat-ja-kiinteistot/kayttomaksuhinnasto/Kaupungin_tiloista_perittavat_kayttomaksut_1.6.2024.pdf